S’acaba de publicar per part de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya aquest llibre col·lectiu, en el que he participat, sota la coordinació dels Drs. Joan Tort i Ramon Galindo. La meua aportació ha estat sobre “El fet fronterer i la futura organització territorial catalana”. En el llibre, i en el treball, hi ha una ingent quantitat d’informació des d’una perspectiva geogràfica, jurídica i territorial, però també social, cultural i econòmica, dels diferents trets que configuren els municipis fronterers arreu del territori i les relacions de llurs habitants. Un temps que sovint nomès coneixem els que som d’aquests territoris, i per això resulta tant escaient aquest treball, en la mesura que aporta un conjunt de dades reals i objectives que no poden passar per alt en el futur debat (esperem que per fi aquest país abordi en breu i seriosament una qüestió tant urgent com aquesta!!) relatiu al model de governs locals de Catalunya.

Podeu consutar el text íntegre de la publicació en l’enllaç següent:

http://eapc.gencat.cat/ca/publicacions/colleccions/estudis_de_recerca_digitals/18.-larticulacio-geografi-ca-i-juridica-dels-municipis-fronterers-radiografi-a-de-la-cooperacio-en-els-limits-autonomics-entre-catalunya-arago-i-la-comunitat-valenciana/index.html