Content rebo el darrer número de la Revista de Dret Històric Català, editada per la Societat Catalana d’Estudis Jurídics de l’Institut d’Estudis Catalans, (vòlum número 17, any 2018), i apareix una ressenya al meu llibre “L’organització territorial i el règim jurídic dels governs locals de Catalunya”, que no sabia i que agraeixo ben de cor tant a la Societat com al seu sotasignant el Dr. Josep Serrano Daura.

Podeu trobar el text íntegre al següent enllaç

https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000265/00000005.pdf