Entre les Facultats de Dret de les Universitats de Deusto i Salamanca… i la contractació pública. Des de fa uns mesos tinc els caps de setmana més ocupats encara, en aquest cas degut a la formació especialitzada que he iniciat en contractació pública a les Facultats de Dret de les Universitats de Deusto i Salamanca.

Fa ja uns quants anys, iniciant perfil jurídic i especialització universitària i professional, veia molt clar que m’interessava la cosa pública, i particularment l’hi veia molt futur en els terrenys de l’organització territorial i l’urbanisme, on m’hi vaig posar de ple. Amb els temps vaig continuar també amb la contractació admninistrativa i la gestió de serveis públics, i el dret local en general.

Avui, després d’anys d’experiència pràctica i directiva, sóc del parer que el meu futur professional continua passant per l’organització territorial i l’urbanisme, i també lògicament pel dret local en general: com a directiu públic professional, funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, professor universitari i advocat. Hi he afegit, al bagatge i nou interès professional, però, la complexa i íntima interrelació entre el dret adminstratiu i el dret penal (massa actual avui), passant per la integritat pública, l’organització interna de les nostres institucions per l’impacte tecnològic i de la robòtica en clau de futur, així com per coadjuvar a fer-hi entrar nova sava i talent, i la contractació pública. En tal sentit, penso també que els que assumim el compromís de dedicar-nos a la docència universitària, és important que ens renovem constantment, ja que només així podrem oferir el millor de nosaltres mateixos a les noves generacions d’universitaris, com és de rebut, i podrem servir millor els nostres destins professionals. Per això, he continuat actiu reflexionant, escrivint i publicant en el primer camp descrit; aquest darrer any he fet un nou Postgrau en Pràctica Jurídica Penal a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, pel que fa al segon; cada dia treballo activament des de les meves responsabilitats directives a la Diputació de Barcelona en la millora de les nostres organitzacions, des d’una visió institucional, organitzativa, de Recurs Humans, i tecnològica, i integritat, no només a nivell intern sinó des de les tasques d’assistència tècnica als municipis de la nostra demarcació; i, pel que fa a la contractació administrativa, d’una importància i transversalitat creixent, he decidit ampliar la especialitzaicó que ja tenia des de fa més d’una dècada amb el corresponent Postgrau de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili. Així, i aprofitant les oportunitats pel que fa a la virtualitat els nous temps ofereixen, estic cursant un títol propi d’Expert en Contractes Públics a la Facultat de Dret de la Universitat de Deusto, així com un Diploma d’Especialització en Contractació Pública a la Universitat de Salamanca.

La veritat és que cal un esforç addicional per a després d’una setmana intensa laboralment parlant, passar ocupat bon part del cap de setmana dedicat a l’estudi universitari superior, però crec que l’esforç paga la pena en allò individual per la millora del bagatge professional propi, però també per allò que en termes col·lectius pugui aportar amb aquests nous coneixements a les administracions públiques i a la docència universitària. Per sort, encara em queda alguna estona escadussera per al lleure, l’agricultura i la familia. Ara però cal un esforç addicional. I en els moments de més dificultat, m’evoco allò que m’ensenyaven mons pares quan em queixava de menut per haver d’estudiar i no poder sortir: “Ja vindran les festes al meu poble”.