Sistemes d’Integritat Institucional i la lluita contra el frau: elements clau per a un bon govern local (i no nomès, que també, per a la gestió dels Fons Next Generation).

Aquestes darreres setmanes he estat prou ocupat, junt amb els meus equips, en la preparació dels eixos bàsics del Sistema d’Integritat Institucional i el Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona, que junt amb la declaració al més alt nivell institucional de la lluita contra aquest, s’ha aprovat en l’últim ple, per unamitat, i que just avui publica oficialment el Butlletí Oficial corresponent. Cal agrair a tothom que ho ha fet possible, i als serveis implicats que són molts, i tots necessaris.

És la suma d’anys de feina en transparència i integritat, coadjuvant en la creació de codis, eines diverses de prevenció, formació, comitès directius i comissions de bon govern… que ara prenen nova carta de naturalesa en la suma d’eines en pro d’una òptima gestió dels fons europeus Next.

Hi ha per tant ara noves accions a fer en més intensitat encara: comunicatives, organitzatives, formatives, jurídiques, econòmiques… que ens tindran, ben especialment, ocupats de forma transversal durant molt de temps, ja que el Sistema és de llarg abast.

Justament de tot això, i per tot això, tindrem ocasió de parlar-ne en la jornada que co-organitzem amb l’Oficina Antifrau de Catalunya el proper dia 17, i en la que tindré l’honor de pronunciar-ne una ponència en tal sentit; jornada a la que esteu tots els interessats convidats a seguir-la.