8-M i la lluita constant per la igualtat de drets!

Ens sumem en la reinvindicació del 8-M i la lluita constant per la igualtat de drets amb un estudi sobre Dades de gènere als governs locals.

El document, elaborat pel Servei d’Assistència a l’Organització Municipal de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial de la Diputació de Barcelona, té per objectiu analitzar la situació de les empleades als governs locals de la demarcació de Barcelona.

Per tal de donar resposta a preguntes com: Com es distribueixen les dones als ens locals? Afecta la bretxa salarial a tots els àmbits? Es manté la segregació vertical o horitzontal per gènere? Que són els Registres Salarials de gènere?, el document examina aquests punts:

   – Presència de les dones als ens locals: dades evolutives

   – La segregació horitzontal

   – Indicadors registres salarials: mitjana i mediana

La principal conclusió és que els governs locals són organitzacions més atractives per a les dones que per als homes, possiblement per les condicions de treball i la possibilitat de tenir un desenvolupament professional compatible amb la cura de familiars. Així, caldrà aprofitar en major grau el talent de les dones, però és important prendre mesures per contrarestar la segregació horitzontal i donar valor, també econòmic, als llocs tradicionalment femenins per a que siguin atractius tant per a dones com per a homes.

Podeu veure l’estudi complert clicant aquí.