Construint la visió i l’estratègia a través de la participació i l’anàlisi de l’entorn.

Amb aquest títol vaig intervenir ahir a la taula rodona del cicle de formació directiva de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, junt amb altres càrrecs directius de la Generalitat de Catalunya i de governs locals del país. En el meu cas vaig aportar-hi la visió de la governança multinivell des dels governs locals, des d’una visió de la necessària “col·laboració público-público”, tant fàcil de citar però tant complexa de practicar, i que en la mesura de les meves possibilitats miro d’aplicar constantment. És a dir, fent proselitisme de com des de la col·laboració entre institucions, aixecant la mirada més enllà del “campanar” institucional de cadascú, és molt més fàcil aplegar objectius commpartins en pro del país i de la nostra governança institucional. Vaig mirar a més de posar-ne exemples concrets. A jutjar pels comentaris és un objectiu ben compartit. Seguirem per tant en aquesta línia amb una mica més de convenciment encara, si és possible.