AUTORIES I COAUTORIES

  • Coautor de  Gestió Pública. Les col·laboracions publicoprivades a debat. Barcelona: IESE Business School Specialist Centre on PPP in Smart and Sustainable Cities; Diputació de Barcelona, març 2017.

 

  • Autor de L’organització territorial i el règim jurídic dels governs locals de Catalunya: alguns elements per a un ple desenvolupament institucional en clau local. Barcelona: Editorial Tirant lo Blanch, octubre 2016.

 

  • Coautor de Jornada sobre els petits municipis i l’organització territorial. Barcelona: Societat Catalana de Geografia; Consell Comarcal d’Osona; Diputació de Barcelona, novembre 2016.

 

  • Coautor de la desena edició del Codi de règim local 2016. Federació de Municipis de Catalunya, desembre 2015.

 

  • Coautor de La cooperació local de la Diputació de Barcelona en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015. Barcelona: Diputació de Barcelona, maig 2015.

 

  • Coautor de La Reforma de 2013 del Régimen Local Español. Madrid: Fundación Democracia y Gobierno Local, 2014.

 

  • Coautor d’Estudis per a una Llei de governs locals de Catalunya 2007-2011. València: Associació Catalana de Municipis; Càtedra Antoni Pedrol i Rius d’Estudis Jurídics Locals de la Universitat Rovira i Virgili, 2011.

 

  • Coautor d’Actes del III Congrés d’Història d’Alcanar. Ajuntament d’Alcanar, 2011. Una aportació doctrinal sobre la creació de les comarques per part de la Generalitat republicana i el seu funcionament posterior.

 

  • Coautor i coordinador de Tomo XVIII. Esquemas de extranjería. València: Tirant lo Blanch, 2009.

 

  • Coautor de Camins d’agermanament de l’Aspirantat Sant Jordi. Alcanar-Montgat-Badalona, 2a ed. Barcelona: Absis Editors, 2006. Llibre resultat de la tasca de coordinació del moviment ciutadà de la comissió promotora de l’agermanament intermunicipal entre els municipis de Badalona, Malgrat i Alcanar.

 

COORDINACIONS

. Buen gobierno, transparencia e integridad institucional en el gobierno local, sota la direcció del prof. Dr. Manuel Villoria. Barcelona: Diputació de Barcelona; Editorial Tecnos, desembre 2016.

. Bon govern, transparència i integritat institucional al govern local, sota la direcció del prof. Dr. Manuel Villoria. Barcelona: Diputació de Barcelona, juny 2015. 

. L’organització territorial dels governs locals. Afectacions, reptes i qüestions pendents en els projectes de reforma local. Barcelona: Diputació de Barcelona, juny 2015.

. Àlbum fotogràfic de la Mancomunitat de Catalunya: Ahir-Avui 1914-2014. Barcelona: Diputació de Barcelona, desembre 2014.

. L’organització territorial dels governs locals. Treballs de la Societat Catalana de Geografia (Institut d’Estudis Catalans), núm. 78 (desembre 2014).

. Els governs locals de Catalunya davant la reforma del règim local espanyol. Barcelona: Parlament de Catalunya; Diputació de Barcelona; Consell de Governs Locals, novembre 2014.

. La reforma del sector públic local. Com afecten els projectes de llei de reforma local als ens instrumentals que formen el sector públic local? Barcelona: Diputació de Barcelona, juny 2014. 

. Per uns governs locals més eficients. Visions des d’Europa. Barcelona: Diputació de Barcelona, maig 2014.

. La reforma Local: Reptes i oportunitats davant dels projectes de reforma del règim local impulsats pel govern estatal i el govern de la Generalitat. Barcelona: Diputació de Barcelona, gener 2014.