• “Los gobiernos locales supramunicipales en Cataluña: evolución normativa y jurisprudencial y perspectivas de futuro”. Anuario de Gobierno Local 2015 (Fundación Democracia y Gobierno Local i Institut de Dret Públic de la Universitat de Barcelona), desembre 2016.
 • “La reforma de l’organització territorial a Catalunya: cap a la definició d’un model orientador?” Revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia (Institut d’Estudis Catalans, Societat Catalana de Geografia), núm. 81 (juny 2016).
 • “La reforma local en perspectiva. Balance de la reforma del régimen local en España un año después: ideas clave”. Revista Democracia y Gobierno Local, primer trimestre 2015.
 • “La Mancomunitat de Catalunya”. Butlletí de la Federació de Municipis de Catalunya, gener-febrer 2015.
 • “El centenari de l’SPAL en el marc del centenari de la Mancomunitat de Catalunya”. 100 anys a l’avantguarda de la restauració monumental. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2015.
 • “La Mancomunitat de Catalunya i el municipalisme”. Revista de l’Associació Catalana de Municipis,número especial de 4 d’octubre de 2014.
 • “La Mancomunitat de Catalunya i la construcció d’un país modern des del món local”. L’Erol: revista cultural del Berguedà, octubre 2014.
 • “El petit municipi i la Diputació de Barcelona”. Revista de l’Associació Catalana de Municipis, octubre 2014.
 • “La Mancomunitat de Catalunya i la pervivència del seu llegat cent anys després de la seva creació”. Revista de l’Associació Catalana de Municipis, gener 2014.
 • “La Mancomunitat de Catalunya: construir la nació catalana del municipalisme”. Revista de Catalunya, núm. extraordinari, gener 2014.
 • “Centralización vs. Descentralización local. Principales modificaciones de la nueva legislación local”. Revista Democracia y Gobierno Local, quart trimestre 2013.
 • “La Mancomunitat de Catalunya: cent anys d’història”. El Temps, desembre 2013.
 • “Els efectes de la sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya[pendent de publicar]. Cicle de conferències “El dret català tres-cents anys després de la Guerra de Successió”, organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona, 21 de novembre de 2013.
 • “La nova comarca del Montsià en la divisió territorial de Catalunya de 1936. Anàlisi de les prèvies discussions polítiques, tècniques i socials, com a possibles antecedents per a la configuració d’uns ens instrumental, transitori però estratègic, a les Terres del Sènia. Especial èmfasi al paper d’Alcanar des de l’ahir al demà”. Actes del III Congrés de la Història d’Alcanar. Ajuntament d’Alcanar, 2011. [Congrés organitzat per la Universitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament d’Alcanar el novembre de 2010.]
 • “Alcanar i els agermanaments intermunicipals: una perspectiva des del dret local i la història contemporània d’Alcanar, fomentada per l’Aspirantat Sant Jordi, i el posterior agermanament d’Alcanar amb Montgat i amb Badalona. Una oportunitat perduda o una oportunitat a no deixar perdre?”. Actes del III Congrés de la Història d’Alcanar. Ajuntament d’Alcanar, 2011. [Congrés organitzat per la Universitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament d’Alcanar el novembre de 2010.]
 • “La evolución legislativa, doctrinal y jurisprudencial entre los años 1996-2003 en relación al suelo no urbanizable, y el derecho de la iniciativa privada a promover la transformación del suelo urbanizable”. Revista Cunal-Estudios Locales (Madrid: Consejo General del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local), 2004.
 • Col·laboracions habituals en el Setmanari de l’Ebre des de l’any 2010.