Xavier Forcadell i Esteller (Alcanar, 1980) és llicenciat en dret per la Universitat Rovira i Virgili (2004). És doctor en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (2015) amb la qualificació d’excel·lent cum laude i, recentment, ha rebut el reconeixement de Premi Extraordinari de Doctorat. Així mateix, ha cursat diversos màsters i postgraus en l’àmbit del dret i la gestió pública, en especial relacionats amb els governs locals i el dret urbanístic.
Des de l’any 2007 és professor associat de dret administratiu del Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili. És també docent en temes relacionats amb el dret administratiu i local, l’organització territorial i l’urbanisme en diversos màsters, postgraus i altres cursos de formació; matèries de les quals com a autor, coautor i coordinador ha publicat diverses monografies i articles en revistes especialitzades.
És tècnic d’administració general de l’Administració local, i també pertany al cos de funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, com a secretari d’entrada i com a secretari-interventor.
L’any 2011 es va incorporar a la Diputació de Barcelona com a coordinador de Cooperació i Assistència Local i des del 2012 n’és el coordinador general.
Advocat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona.
En l’àmbit institucional és membre, entre d’altres, de la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya; del Consell Rector de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya; del Consell Rector de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya; del Consell Rector de l’Institut d’Estadística de Catalunya, i del Consell Executiu de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals. Ha estat el coordinador dels actes de la commemoració del centenari de la Mancomunitat de Catalunya (1914-2014). Així mateix, és membre del Consell Assessor de la Revista Catalana de Dret Públic.

Barcelona, juliol del 2019

 

Descarrega l’arxiu en PDF