DIRECCIONS I COORDINACIONS

 • Direcció acadèmica de les Jornades d’estudi “L’Organització Territorial Catalunya: Perspectives de futur. 6 anys després, estat de la qüestió (2010-2016), organitzades per la Universitat Rovira i Virgili i la Diputació de Tarragona. 5 i 12 de maig de 2016.

 • Coordinació de les Jornades “La Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local. Incidència i aplicació als governs locals de Catalunya”, organitzades per la Diputació de Barcelona i el Parlament de Catalunya. 17 i 18 de febrer de 2014.

 • Coordinació de les jornades “Cicle de Jornades Governs Locals: KM 0”, organitzades per la Diputació de Barcelona. Anys 2013 i 2014. Aquest cicle ha constat de les següents jornades:

 • 1a Jornada “Governs Locals: Km. 0. Interrogants i reptes sobre el futur del món local”. 23 d’octubre de 2013.

 • 2a Jornada “Per uns governs locals més eficients. Visions des d’Europa”. 14 de novembre de 2013.

 • 3a Jornada “La reforma del sector públic local. Com afecten els projectes de llei de reforma local als ens instrumentals que conformen el sector públic local?”. 10 de desembre de 2013.

 • 4a Jornada “L’Organització territorial dels governs locals: Afectacions, reptes i qüestions pendents en els projectes de reforma local”. 28 de gener de 2014.

 • Coordinació de la Jornada “Les noves directives de la Unió Europea en matèria de contractació pública”, organitzada per la Diputació de Barcelona. 18 de juny de 2014.

 • Coordinació de la Jornada “Transparència, bon govern i integritat institucional als governs locals”, organitzada per la Diputació de Barcelona. 9 d’abril de 2014.

 • Coordinador de la I, II, III, edició del Fòrum d’ Actualització en Dret Local, (cursos acadèmics 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, organitzat per la Càtedra Antoni Pedrol i Rius d’ Estudis Jurídics Locals, Ajuntament de Reus, URV, Associació Catalana de Municipis i Comarques, Federació de Municipis de Catalunya, Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’ Administració Local i la Diputació de Tarragona.

 • Coordinador del Postgrau Especialista Universitari en Gestió de personal al servei de les entitats locals, amb una carrega lectiva de 25 crèdits ETCS. Organitzat per la URV i la Diputació de Tarragona, curs acadèmic 2009-2010.

 • Director de la jornada d’estudi Les finances dels governs locals en el marc de l’ Estatut d’ Autonomia de Catalunya, Reus 2 de juny de 2010, organitzada per la Càtedra Antoni Pedrol i Rius d’ Estudis Jurídics Locals, Ajuntament de Reus, URV, Associació Catalana de Municipis i Comarques, Federació de Municipis de Catalunya, Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’ Administració Local i la Diputació de Tarragona.

 • Director de les jornades d’estudi L’organització Territorial a Catalunya: perspectives de futur, La Canonja – Pobla de Mafumet, octubre del 2010, organitzades per la Generalitat de Catalunya, la Càtedra Antoni Pedrol i Rius d’ Estudis Jurídics Locals, Càtedra Enric Prat de la Riba d’ Estudis Jurídics Locals, Ajuntament de la Canonja i la Pobla de Mafumet, URV, Associació Catalana de Municipis i Comarques, Federació de Municipis de Catalunya.

 • Director del I Congrès d’Alumnes de Dret de la URV, 2003.

MÀSTERS I POSTGRAUS

A títol il·lustratiu es pot destacar la docència impartida a:

 • Docent en el Mestratge en Gestió i Dret Local. Diplomatura de Postgrau en dret local. Universitat Rovira i Virgili, Universitat Autònoma de Barcelona i Escola d’Administració Pública de Catalunya. Cursos 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, tant en temes de pràctica urbanística com de règim jurídic dels governs locals.

 • Docent en el II, III i IV Màster en Govern Local. Universitat Autònoma de Barcelona. Curs 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016.

 • Docent en el Màster d’Accès a l’Advocacia de la URV, organitzat conjuntament amb els Col·legis d’Advocats de Tarragona, Tortosa, i Reus. Cursos 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015.

 • Docent en la Diplomatura de postgrau en lideratge i governança local. Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes. Curs 2014-2015.

 • Docent en la Diplomatura de postgrau en Gestió gerencial local. Funció directiva. Associació Catalana de Municipis. Curs 2014-2015.

 • Docent en el Màster en Dret Ambiental. Universitat Rovira i Virgili. Curs 2012-2013.

 • Docent en el Màster en Dret Públic. Estudis Avançats de l’Ordenació Jurídicoadministrativa del territori i del Mercat. Universitat Pompeu Fabra, Curs 2010-2011 i 2011-2012.

 • Docent en el Màster Universitari en Estudis Avançats en Administració i Dret Públic. Universitat Rovira i Virgili, Curs 2011-2012.

 • Docent en el Postgrau de gestió pública dels serveis educatiu. Associació Catalana de Municipis. Curs 2010-2011.

 • Docent en el Postgrau d’emprenedoria i ocupació. Associació Catalana de Municipis. Curs 2010-2011.

 • Docent en el Màster en Organització Industrial. Universitat Rovira i Virgili. Curs 2007-2008.

CURSOS

A títol il·lustratiu es pot destacar la docència impartida a:

 • Docent en el curs Bàsic de Règim Local organitzat per Il·lustre Col·legi d’ Advocats de Barcelona, edicions 2010, 2012, i 2015.

 • Docent de la Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes arreu de Catalunya, amb docència relativa al dret local i urbanístic tant des de cursos bàsics com a nivell de postgrau, així per exemple: Seu d’Urgell 8-9 novembre de 2007, 9 i 10 de maig de 2009, 2 i 3 d’octubre de 2015; Tarragona 17 d’octubre de 2008; Tortosa, 5 de gener de 2009; Barcelona, maig de 2010, 17 i 18 de juliol de 2015; Tarragona, 4 de novembre de 2010; Barcelona, 15 i 16 de juliol de 2011, etc.

 • Docent en cursos de dret urbanístic de l’Institut Gaudí de la Construcció, Barcelona, maig de 2010.

 • Docent en classes de formació per a personal dels Ajuntaments de Tarragona i Reus, així com cursos bàsics i especialitzats de formació jurídica per a personal dels governs local de la demarcació de Tarragona i Tortosa: 15 de febrer de 2009, 5 de gener de 2009; 31 de gener de 2011, etc.

 • Docent en el Curs Règim jurídic i planificació de les infraestructures de telecomunicacions. Departament de Governació i Administracions Públiques – Secretaria de telecomunicacions i societat de la Informació, abril del 2009.

 • Professor al Curs Urbanisme i seguretat pública, Escola de Policia de Catalunya, juliol del 2007.

CONFERÈNCIES I PONÈNCIES

 • Ponència titulada El Camp de Tarragona i l’organització territorial de Catalunya. Una perspectiva jurídica, en el marc del VII Fòrum d’actualització en Dret Local, Universitat Rovira i Virgili. 5 de maig de 2016.

 • Conferència sobre la col·laboració interadministrativa i nous models de gestió pública en el marc del curs “Gobierno Abierto, Transparencia y Nuevos modelos de gestión pública” organitzat pel Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra. 7 d’abril de 2016.

 • Conferència titulada Les diputacions provincials després de la LRSAL, en el marc de l’assignatura de Dret Local (Grau de Dret) impartida a la Universitat Autònoma de Barcelona. 1 d’abril de 2016.

 • Conferència en el Seminari sobre Sortides professionals del Grau de Dret de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili. 18 d’abril de 2016.

 • Conferència titulada La supramunicipalitat a Catalunya, en el marc del Grau de Dret. Universitat Pompeu Fabra. 1 de març de 2016.

 • Conferència en el Seminari sobre Sortides professionals del Grau de Dret de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili. 22 d’abril de 2015.

 • Ponència titulada La Mancomunitat i el Municipalisme en el marc del Congrés universitari La Petja de la Mancomunitat de Catalunya organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona. 16 i 18 de desembre de 2014.

 • Conferència en l’Acte d’afirmació valencianista i de la Mancomunitat de Catalunya. La lluita per la recuperació de l’autogovern. València, 24 d’octubre de 2014.

 • Lliçó inaugural titulada Mancomunitat de Catalunya 1914-2014. El 100tenari en el marc de l’acte d’inauguració del curs 2014-2015 de la UNED. 29 d’octubre de 2014.

 • Conferència titulada Les dades subjectes a publicitat i el dret d’accés dels ciutadans a la informació i documentació dels ens locals en el marc de “l’Escola d’Estiu de Governs Locals. Construint els governs locals del demà”, organitzada per la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals de la UAB, l’associació Catalana de Municipis i la Diputació de Barcelona. Manresa. 19 i 20 de setembre de 2014.

 • Conferència en el Seminari sobre Sortides professionals del Grau de Dret de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili. 29 d’abril de 2014.

 • Ponència titulada Bon govern i transparència als governs locals catalans: un estat de la qüestió en el marc de la “Jornada Transparència, bon govern i integritat institucional als governs locals”, organitzada per la Diputació de Barcelona. 9 d’abril de 2014.

 • Conferència titulada Les diputacions provincials: organització i competències en el marc del Grau de Dret. Universitat Autònoma de Barcelona. 28 de març de 2014.

 • Ponència titulada Avantatges i inconvenients de la reforma del govern i l’administració local en el marc del V Fòrum d’actualització en Dret Local. Universitat Rovira i Virgili. 13 de març de 2014.

 • Ponència en la Jornada “L’organització territorial dels governs locals: Afectacions, reptes i qüestions pendents en els projectes de reforma local”, organitzada per la Diputació de Barcelona. 28 de gener de 2014.

 • Ponència titulada La proposta de reforma de la Llei de bases de règim local: aspectes més rellevants, en el marc del IV Fòrum d’actualització en Dret Local de la Universitat Rovira i Virgili. 20 de juny de 2013.

 • Ponència titulada El futur de l’Administració supramunicipal, en el marc del III Fòrum d’actualització en Dret Local de la Universitat Rovira i Virgili. 21 de juny de 2012.

TAULES RODONES

 • Participació en la taula rodona Estratègies locals de prevenció dels extremistes i la radicalització a debat en el marc de la “Jornada sobre la prevenció i la detecció de la radicalització i els extremistes violents”, organitzada per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona. 28 de juny de 2016.

 • Participació en la taula rodona Nuevos retos de la protección de datos. Reutilización de la información pública por el sector privado en el marc del IV Congrés Nacional de Privacitat organitzat per l’Associació Professional Española de Privacitat. 19 i 20 de maig de 2016.

 • Participació en la taula rodona del club del pacte d’alcaldes, en el marc del “III Fòrum sobre Medi Ambient i Món local. Caminant junts cap al 2020 i més enllà”, organitzat per la Diputació de Barcelona. 10 i 11 de març de 2015.

 • Participació en la taula rodona Amb l’horitzó 2020. Una reforma útil pels governs locals de Catalunya en el marc del VI Fòrum d’actualització en Dret Local. Universitat Rovira i Virgili. 19 de desembre de 2014.

 • Participació en la taula rodona La visió del sector privat sobre les actuals dinàmiques de col·laboració público-privada al curs de tardor “Col·laboració público-privada en la redefinició del sector públic local” organitzat pel Consorci Universitat Internacionals Menéndez Pelayo – Centre Ernest Lluch. 21 i 22 d’octubre 2014.

 • Participació en la taula rodona d’alcaldes en la “Jornada sobre Municipis 2014. L’impacte de la LRSAL en la prestació de serveis i règim de competències dels municipis” organitzat per la Fundació Ernest Lluch. 29 de setembre de 2014.

 • Participació en la taula rodona Aspectes pràctics i oportunitats de la nova normativa de contractació pública en el marc de la Jornada sobre “Les noves directives de la Unió Europea en matèria de contractació pública” organitzada per la Diputació de Barcelona. 18 de juny de 2014.

 • Participació en la taula rodona Participación y servicios básicos a nivel local en el marc del Congreso de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos celebrat a la ciutat de Rabat (Marroc) l’any 2013.

 • Participació en la taula rodona Serveis de proximitat i finançament local en el marc de la jornada “Per uns governs locals més eficients. Visions des d’Europa” organitzada per la Diputació de Barcelona. 14 de novembre de 2013.

 • Participació en taula rodona en la Jornada “La reforma del sector públic local. Com afecten els projectes de llei de reforma local als ens instrumentals que conformen el sector públic local?”, organitzada per la Diputació de Barcelona. 10 de desembre de 2013.

 • Participació en taula rodona en el curs d’estiu “Estratègies de present i de futur per als governs locals” organitzat pel Consorci Universitat Internacionals Menéndez Pelayo – Centre Ernest Lluch. 16 i 17 de juliol 2012.

PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL EN JORNADES I CONGRESSOS

 • Sessió de cloenda de la Jornada sobre Transparència organitzada per la Diputació de Barcelona i el Consorci Administració Oberta de Catalunya. 17 de maig de 2016.

 • Participació en la sessió inaugural de la sessió especial del Seminari de Dret Local: La formació dels nous Ajuntaments organitzada per la Federació de Municipis de Catalunya. 8 de maig del 2015.

 • Participació en el seminari La Mancomunitat de Catalunya: aspectes històrics i competencials organitzat per la Societat Catalana d’Estudis Jurídics. 15, 16 i 17 d’abril de 2015.

 • Participació en la sessió inaugural de la “Jornada sobre la crisi de les concessions municipals” organitzada pel Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Barcelona. 30 de gener de 2015.

 • Inauguració del curs 2014-2015 de la UNED Província de Barcelona. Ponència amb el títol “Mancomunitat de Catalunya 1914-2014. El 100tenari”. Barcelona, 29 d’octubre de 2014.

 • Participació en la Jornada sobre Municipis “L’impacte de la LRSAL en la prestació de serveis i règim de competències dels municipis” organitzada per la Fundació Ernest Lluch. 29 de setembre de 2014

 • Participació en la sessió inaugural de la Diplomatura de postgrau en gestió de personal al servei de les entitats locals organitzada per l’Associació Catalana de Municipis. Curs 2012-2013.

 • Participació en la jornada “El valor de la participació ciutadana en la formulació i implementació de polítiques públiques i en la gestió del serveis públics locals” organitzada per la Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes i la Càtedra Enric Prat de la Riba de l’Associació Catalana de Municipis. 14 de maig de 2013.

 • Participació en la jornada “Canvis normatius amb afectació sobre les Hisendes Locals; Afectació dels canvis introduïts per la llei 17/2012. de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2013 i la Llei 16/2012” organitzada per la Diputació de Barcelona, el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Locals, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. 25 de febrer de 2013

 • Participació en la jornada “L’impacte de les reformes laborals en la governança local” organitzada per l’Associació Catalana de Municipis. 5 de desembre de 2012.

 • Participació en la jornada “Aplicació pràctica del Reial Decret-Llei 20/2012 i de la reforma laboral 2012 a les entitats locals” organitzada per la Diputació de Barcelona. 28 de setembre de 2012.

 • Participació en la Jornada d’estudis de les noves lleis ambientals i sectorials, organitzat per l’ACM, Consell Comarcal Osona, 24 de novembre de 2010.