• Doctor en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb la defensa de la tesi doctoral que porta per títol: “L’organització territorial i el règim jurídic dels governs locals catalans: alguns elements per a un ple desenvolupament institucional en clau local”, que va merèixer la qualificació d’Excel·lent – Cum Laude, 2015.

  • Diploma d’Estudis Avançats en dret administratiu (D.E.A.) per la UAB amb la defensa final del treball de suficiència investigadora que porta per títol:L’obligació de resoldre i la caducitat dels procediments urbanístics iniciats d’ofici a Catalunya”, que va merèixer la qualificació d’Excel·lent – Cum Laude, 2009.

  • Postgrau en Contractació i Gestió de Serveis Públics, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Rovira i Virgili (UAB-URV), 2009.

  • Màster en Seguretat i Prevenció Integral, Escola de Seguretat i Prevenció Integral (EPSI) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 2009

  • Postgrau en Gerència Local, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Rovira i Virgili (UAB-URV), 2009.

  • Màster en Gestió i Dret Local, Escola d’Administració Pública de Catalunya, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Rovira i Virgili (EAPC-UAB-URV), 2007.

  • Postgrau en Dret Local, Escola d’Administració Pública de Catalunya, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Rovira i Virgili (EAPC-UAB-URV), 2006.

  • Postgrau en Dret Urbanístic, Escola d’Administració Pública de Catalunya, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Rovira i Virgili (EAPC-UAB-URV), 2005.

  • Llicenciat en dret, Universitat Rovira i Virgili (URV), 2004.