• Direcció acadèmica de les jornades “L’organització territorial a Catalunya: Perspectives de futur. 6 anys després, estat de la qüestió (2010-2016), organitzades per la Universitat Rovira i Virgili i la Diputació de Tarragona. 5 i 12 de maig de 2016.
 • Coordinació de les jornades “La Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. Incidència i aplicació als governs locals de Catalunya”, organitzades per la Diputació de Barcelona i el Parlament de Catalunya. 17 i 18 de febrer de 2014.
 • Coordinació del Cicle de Jornades Governs Locals: km 0, organitzades per la Diputació de Barcelona. Anys 2013 i 2014. Aquest cicle ha constat de les següents jornades:
 1. 1a Jornada: “Governs locals: km 0. Interrogants i reptes sobre el futur del món local”. 23 d’octubre de 2013.
 2. 2a Jornada: “Per uns governs locals més eficients. Visions des d’Europa”. 14 de novembre de 2013.
 3. 3a Jornada: “La reforma del sector públic local. Com afecten els projectes de llei de reforma local als ens instrumentals que conformen el sector públic local?”. 10 de desembre de 2013.
 4. 4a Jornada: “L’organització territorial dels governs locals: Afectacions, reptes i qüestions pendents en els projectes de reforma local”. 28 de gener de 2014.
 • Coordinació de la jornada “Les noves directives de la Unió Europea en matèria de contractació pública”, organitzada per la Diputació de Barcelona. 18 de juny de 2014.
 • Coordinació de la jornada “Transparència, bon govern i integritat institucional als governs locals”, organitzada per la Diputació de Barcelona. 9 d’abril de 2014.
 • Coordinació de la I, II i III edicions del Fòrum d’Actualització en Dret Local (cursos acadèmics 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012), organitzat per la Càtedra Antoni Pedrol i Rius d’Estudis Jurídics Locals, l’Ajuntament de Reus, la Universitat Rovira i Virgili, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya, el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local i la Diputació de Tarragona.
 • Coordinació del Postgrau especialista universitari en gestió de personal al servei de les entitats locals, amb una càrrega lectiva de 25 crèdits ETCS, organitzat per la Universitat Rovira i Virgili i la Diputació de Tarragona, curs acadèmic 2009-2010.
 • Direcció de la jornada “Les finances dels governs locals en el marc de l’Estatut d’autonomia de Catalunya” (Reus, 2 de juny de 2010), organitzada per la Càtedra Antoni Pedrol i Rius d’ Estudis Jurídics Locals, l’Ajuntament de Reus, la Universitat Rovira i Virgili, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya, el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local i la Diputació de Tarragona.
 • Direcció de les jornades “L’organització territorial a Catalunya: perspectives de futur, (La Canonja – Pobla de Mafumet, octubre del 2010), organitzades per la Generalitat de Catalunya, la Càtedra Antoni Pedrol i Rius d’Estudis Jurídics Locals, la Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, l’Ajuntament de la Canonja i la Pobla de Mafumet, la Universitat Rovira i Virgili, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya.
 • Direcció del I Congrés d’Alumnes de Dret de la Universitat Rovira i Virgili, 2003.
 • Activitats d’intercanvi docent a nivell estatal i internacional en matèria de dret administratiu. Cal destacar la participació al VI Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo (Palma de Mallorca, 11 i 12 de febrer de 2011), al VII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo (Tarragona, 10 i 11 de febrer de 2012) i, a proposta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Barcelona, a les jornades d’intercanvi amb professionals dels governs locals de Malta.