A títol il·lustratiu es pot destacar la docència impartida a:

 • Postgrau en Smart City: Planificació i Gestió d’una Ciutat Intel·ligent: “La contractació publico privada i el finançament”, Universitat Rovira i Virgili. Curs 2016-2017.
 • Màster en Direcció Pública: “Ocupació pública i la motivació pel servei públic”, Escola d’Administració Pública de Catalunya i Universitat Oberta de Catalunya. Curs 2016-2017.
 • Màster en Prevenció, Control i Reacció davant la Corrupció. Public Compliance. Bon Govern i Bona Administració: “Codi de conducta dels alts càrrecs i directius de les administracions públiques”, Universitat de Barcelona. Curs 2016-2017.
 • Diplomatura de Postgrau en Gestió Pública de la Seguretat Local. Universitat autònoma de Barcelona, Universitat Rovira i Virgili i Associació Catalana de Municipis. Curs 2016-2017.
 • Mestratge en Gestió i Dret Local. Diplomatura de Postgrau en Dret Local. Universitat Rovira i Virgili, Universitat Autònoma de Barcelona i Escola d’Administració Pública de Catalunya. Cursos 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 i 2016-2017: temes de pràctica urbanística i de règim jurídic dels governs locals.
 • II, III i IV Màster en Govern Local. Universitat Autònoma de Barcelona. Curs 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016.
 • Màster d’Accés a l’Advocacia de la URV, organitzat conjuntament amb els col·legis d’advocats de Tarragona, Tortosa i Reus. Cursos 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013.
 • Diplomatura de postgrau en Lideratge i Governança Local. Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes. Curs 2014-2015.
 • Diplomatura de postgrau en Gestió Gerencial Local. Funció Directiva. Associació Catalana de Municipis. Curs 2014-2015.
 • Màster en Dret Ambiental. Universitat Rovira i Virgili. Curs 2012-2013.
 • Màster en Dret Públic. Estudis Avançats de l’Ordenació Juridicoadministrativa del Territori i del Mercat. Universitat Pompeu Fabra, Curs 2010-2011 i 2011-2012.
 • Màster Universitari en Estudis Avançats en Administració i Dret Públic. Universitat Rovira i Virgili, Curs 2011-2012.
 • Postgrau de Gestió Pública dels Serveis Educatius. Associació Catalana de Municipis. Curs 2010-2011.
 • Postgrau d’Emprenedoria i Ocupació. Associació Catalana de Municipis. Curs 2010-2011.
 • Màster en Organització Industrial. Universitat Rovira i Virgili. Curs 2007-2008.

 

A títol il·lustratiu es pot destacar la docència impartida a:

 • Curs bàsic de règim local organitzat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. Edicions 2010, 2012, 2015 i 2016.
 • Docent de la Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes arreu de Catalunya, amb docència relativa al dret local i urbanístic tant de cursos bàsics com de nivell de postgrau. Per exemple: Seu d’Urgell, 8-9 de novembre de 2007, 9 i 10 de maig de 2009, 2 i 3 d’octubre de 2015; Tarragona, 17 d’octubre de 2008; Tortosa, 5 de gener de 2009; Barcelona, maig de 2010, 17 i 18 de juliol de 2015; Tarragona, 4 de novembre de 2010; Barcelona, 15 i 16 de juliol de 2011, etc.
 • Docent en cursos de dret urbanístic de l’Institut Gaudí de la Construcció, Barcelona, maig de 2010.
 • Docent en classes de formació per a personal dels ajuntaments de Tarragona i Reus, així com cursos bàsics i especialitzats de formació jurídica per a personal dels governs locals de la demarcació de Tarragona i Tortosa: 15 de febrer de 2009, 5 de gener de 2009, 31 de gener de 2011, etc.
 • Participació en la jornada d’estudis de les noves lleis ambientals i sectorials, organitzada per l’Associació Catalana de Municipis i el Consell Comarcal Osona, 24 de novembre de 2010.
 • Docent en el curs Règim jurídic i planificació de les infraestructures de telecomunicacions. Departament de Governació i Administracions Públiques. Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, abril del 2009.
 • Professor al curs Urbanisme i seguretat pública. Escola de Policia de Catalunya, juliol del 2007.