DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA CONTINUADA EN LLICENCIATURA /GRAU DE DRET – URV

Curs

Assignatura

Ensenyament

2007/2008

Dret Administratiu III

Dret

Dret Administratiu I

Dret

2008/2009

Dret Administratiu III

Dret

Dret Administratiu IV

Dret

2009/2010

Dret Administratiu III

Dret

Pràcticum II

Dret

2010/2011

Pràcticum II

Dret

L’Acció Administrativa Especialitzada
i el Béns Públics

Grau en Dret

2011/2012

L’Acció Administrativa Especialitzada
i els Béns Públics

Grau en Dret

Règim Jurídic de l’ordenament del Territori i Dret Urbanístic

Grau en Dret / Màster universitari en Dret Ambiental

Dret i gestió urbanística

Màster Universitari en Estudis Avançats en Administració i Dret Públic

2012/2013

L’acció Administrativa Especialitzada i els Béns Urbanístics

Grau en Dret

Règim Jurídic de l’ordenament del Territori i Dret Urbanístic

Grau en Dret / Màster universitari en Dret Ambiental

Treball fi de Grau

Grau en Dret

Dret i gestió urbanística

Màster Universitari en Estudis Avançats en Administració i Dret Públic

2013/2014

L’acció Administrativa Especialitzada i els Béns Urbanístics

Grau en Dret

Règim Jurídic de l’ordenament del Territori i Dret Urbanístic

Grau en Dret / Màster universitari en Dret Ambiental

Treball fi de Grau

Grau en Dret

Dret i gestió urbanística

Màster Universitari en Estudis Avançats en Administració i Dret Públic

2014/2015

L’acció Administrativa Especialitzada i els Béns Urbanístics

Grau en Dret

Règim Jurídic de l’ordenament del Territori i Dret Urbanístic

Grau en Dret / Màster universitari en Dret Ambiental

Treball fi de Grau

Grau en Dret

Dret i gestió urbanística

Màster Universitari en Estudis Avançats i Dret Públic

2015/2016

L’acció Administrativa Especialitzada i els Béns Urbanístics

Grau en Dret

Règim Jurídic de l’ordenament del Territori i Dret Urbanístic

Grau en Dret / Màster universitari en Dret Ambiental

Treball fi de Grau

Grau en Dret

Dret i gestió urbanística

Màster Universitari en Estudis Avançats i Dret Públic

2016/2017

L’acció
Administrativa Especialitzada i els Béns Urbanístics

Grau en
Dret

Règim Jurídic de l’ordenament del Territori i Dret Urbanístic

Grau en Dret / Màster universitari en Dret Ambiental

Treball fi de Grau

Grau en Dret

Dret i gestió urbanística

Màster Universitari en Estudis Avançats i Dret Públic